Zapadliska w Tarnowskich Górach.

Na zamówienie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, Gminy Tarnowskie Góry w Laboratorium Geofizyki Inżynierskiej wykonana została praca badawcza p.t.: "Ekspertyza geologiczno-górnicza dla terenu położonego przy ulicy Teofila Królika w Tarnowskich Górach". Realizacja pracy związana była z wystąpieniem na przełomie lipca i sierpnia 2021 czterech zapadlisk terenu w rejonie ul. Królika. Jedno z nich spowodowało zniszczenie ściany budynku restauracji "Kurna Chata" W dokumentacji przedstawiono wyniki wykonanych badań geofizycznych i geologicznych. Za główną przyczynę uznano występowanie pustek w skałach triasowych. Przedstawiono koncepcję likwidacji powstałego zagrożenia oraz wskazano na konieczność podjęcia działań monitoringowych dla całego centrum Miasta. Treść dokumentacji została udostępniona na stronie internetowej Miasta Tarnowskie Góry. Zapraszamy do współpracy.