Górnośląskie Obserwatorium Geofizyczne w Katowicach.

W ramach realizacji projektu EPOS-PL w Głównym Instytucie zostało utworzone Górnośląskie Obserwatorium Geofizyczne. Urządzenia badawcze działające w ramach GOG GIG zainstalowane są na specjalnie przygotowanych stanowiskach badawczych w Katowicach - Koszutce (teren pogórniczy) oraz Rybniku - Niewiadomiu (teren górniczy). Wyposażone są w najwyższej klasy czujniki pozwalające w sposób ciągły mierzyć drgania gruntu (sejsmometry) oraz w sposób quasi-ciągły zmiany natężenia pola siły ciężkości (grawimetry pływowe). Po raz pierwszy w Polsce poprzez serwis internetowy https://gog.gig.eu/ udostępniono do przeglądania on-line danych rejestrowanych na grawimetrach pływowych. Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie GOG.