Aktualności

W dniu 21 lutego 2022 w ramach Kolegium Kierownictwa GIG przedstawione zostało zestawienie zainteresowania serwisami internetowymi Głównego Instytutu Górnictwa. W 2021 roku serwis zapadliska.gig.eu uzyskał ponad 10 tysięcy odsłon, co jest pierwszym takim wynikiem od momentu jego utworzenia i dzięki czemu znalazł się na zaszczytnym 3-im miejscu wśród serwisów tematycznych GIG. Rok 2021 był wyjątkowy jeśli chodzi o występowanie zapadlisk.

Na zamówienie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, Gminy Tarnowskie Góry w Laboratorium Geofizyki Inżynierskiej wykonana została praca badawcza p.t.: "Ekspertyza geologiczno-górnicza dla terenu położonego przy ulicy Teofila Królika w Tarnowskich Górach". Realizacja pracy związana była z wystąpieniem na przełomie lipca i sierpnia 2021 czterech zapadlisk terenu w rejonie ul. Królika. Jedno z nich spowodowało zniszczenie ściany budynku restauracji "Kurna Chata" W dokumentacji przedstawiono wyniki wykonanych badań geofizycznych i geologicznych.

W ramach realizacji projektu EPOS-PL w Głównym Instytucie zostało utworzone Górnośląskie Obserwatorium Geofizyczne. Urządzenia badawcze działające w ramach GOG GIG zainstalowane są na specjalnie przygotowanych stanowiskach badawczych w Katowicach - Koszutce (teren pogórniczy) oraz Rybniku - Niewiadomiu (teren górniczy). Wyposażone są w najwyższej klasy czujniki pozwalające w sposób ciągły mierzyć drgania gruntu (sejsmometry) oraz w sposób quasi-ciągły zmiany natężenia pola siły ciężkości (grawimetry pływowe).